نمایش یک نتیجه

تنباکو

۲۴۷,۰۰۰ تومان
تنباکو های چوب طعم هایی چون میوه ای ندارند چراکه تنباکوی خالص و طبیعی هستند و مزه ای شبیه به چوب ، کمی تلخ و گس دارند.