سس فلفل قرمز تند و سیر گالری

۲۷۰,۰۰۰ تومان
محتویات: فلفل قرمز تازه، سرکه، نمک ،پکتین

سس کچاپ تند به صبا

۱۰۵,۶۰۰ تومان
خرید عمده : تعداد در شیرینگ 12 عدد

سس کچاپ تند خرسی به صبا

۱۴۰,۴۰۰ تومان
خرید عمده : تعداد در شیرینگ 12 عدد

سس کچاپ شیرین به صبا

۱۰۵,۶۰۰ تومان
خرید عمده : تعداد در شیرینگ 12 عدد

سس کچاپ شیرین خرسی به صبا

۱۴۰,۴۰۰ تومان
خرید عمده : تعداد در شیرینگ 12 عدد

سس گالری فلفل زرد تند

۲۷۰,۰۰۰ تومان
محتویات: فلفل زرد تازه، سرکه، نمک ،پکتین

سس گالری فلفل سبز تند

۲۷۰,۰۰۰ تومان
محتویات: فلفل سبز تازه، سرکه، نمک ،پکتین

سس مایونز رعنا

۱۳۰,۰۰۰ تومان
سس مایونز 240 گرمی رعنا   خرید عمده : تعداد در شیرینگ 20 عدد